الشركة الوطنية للاشغال العمومية
Societe Nationale des Travaux Publics

CONTACT

Adresse du siège social et du laboratoire central : route national N°05 El Hamiz B.P 39 Bordj El Kiffan, Alger, Algérie.
Téléphone : (213)023 86 35 99 / 023 86 35 95
Fax : (213) 023 86 36 03
Encadrement de l’entreprise :
Direction Générale : pdg@sntp.dz
Secrétariat Général: sg@sntp.dz
Pôle Bouinan  : bouinan@sntp.dz

Adresse du siège social : cité Ihadadene, Bejaia, Algérie.
Adresse e-mail : bejaia@sntp.dz
Téléphone : (213) 034 10 51 88 / fax : 034 10 51 88

Adresse du siège social : bas de vie Sidi Bouadjemi, Ras Ain Amirouche sig, Mascara, Algérie.
Adresse e-mail : mascara@sntp.dz
Téléphone : (213)0661 69 79 81 /0670 14 97 75
Pôle Tindouf : tindouf@sntp.dz
Téléphone : 049 38 45 59
Fax : 049 38 45 59
Pôle bechar : bechar@sntp.dz

Adresse du siège social : Base vie SNTP, Sidi Khouiled, Ouargla, Algérie.
Adresse e-mail : ouargla@sntp.dz
Téléphone : (213) 029 77 16 80
Fax : (213) 029 77 16 80
Pôle Djanet, wilaya Illizi 
Adresse e-mail : djanet@sntp.dz
Téléphone : 029 48 55 52
Fax : 029 48 55 52
Pôle El oued 
Téléphone : 0670 13 78 49
Adresse e-mail : eloued@sntp.dz

Envoyez nous un message

GROUPE GITRA

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module

Rester en contact

Route nationale N°05 EL Hamiz B.P 39 Bordj EL Kiffan, Alger, Algérie.

+213 (0) 23 863 599 / 95

+213 (0) 23 863 603

info@sntp.dz

Suivez Nous Sur : 

Réaliser par : CETIC SPA

@ 2019 SNTP. Tous droits réservés

Visiteur : _